Over SV Loil

Hoewel de voetbaltak pas op 1 juni 1956 officieel als sportvereniging Loil in de boeken kwam te staan, werd er in de voorafgaande periode in menige wei een balletje getrapt.

Oprichting

Langzamerhand gingen stemmen op om na enkele mislukte pogingen een nieuwe vereniging op te richten.
Gekozen werd voor de naam LSV (Loilse Sport Vereniging). Na enige jaren veranderde dit in Voetbalvereniging Loil.

In 1976 werd de voetbalvereniging weer een sportvereniging, omdat vanuit de gemeenschap interesse bestond om ook andere takken van sport in verenigingsverband uit te oefenen.

Leden

Momenteel heeft de club ruim 300 leden. Sportvereniging Loil wordt verder financieel ondersteund door vele sponsors en donateurs.
Ongeveer de helft van de leden komt van buiten Loil. Dit betekent dat de mentaliteit, sociale omgang en gemeenschapszin van de Sportvereniging Loil mensen aanspreekt.

Organisatie

De vereniging is organisatorisch-technisch verdeeld in een zestal secties, namelijk: jeugd, senioren, financiën PR & sponsoring, accommodatie en activiteiten. Elke sectie valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

Volleybal

Naast de voetbaltak heeft SV Loil ook een florerende volleybaltak. SV Loil Volleybal heeft een eigen website: SV Loil Volleybal